Środowisko pomaga Annie Zając

Przez lata byłą sędzią asystentką w żeńskich rozgrywkach szczebla centralnego. Ostatnio uległa poważnemu wypadkowi.