Kurs sędziowski w Krakowie

Kolegium Sędziów w Krakowie organizuje bezpłatny kurs sędziowski. Początek zajęć w styczniu.


Rozpoczęło się przyjmowanie zapisów na kurs sędziowski organizowany przez Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Kurs sędziowski w Krakowie rozpocznie się 13 stycznia 2020 roku na obiektach Politechniki Krakowskiej przy ulicy Podchorążych.

Na kurs zapisać może się każda osoba w wieku od 16 do 44 lat posiadającą dobrą kondycję fizyczną, posiadająca wykształcenie średnie bądź będąca uczniem szkoły średniej oraz osoba, która w przeszłości nie była karana.

Kurs sędziowski w Krakowie jest bezpłatny.

Chęć udziału w kursie należy zgłosić przez ankietę w internecie (link w tym miejscu). Wszystkie pytania można kierować na adres mailowy kurssedziowskikrakow@gmail.com