Program KLUB 2018

Kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2018.


Ministerstwo Sportu i Turystyki rozpoczęło nabór wniosków do trzeciej edycji programu Klub, w ramach którego jest dofinansowywana działalność związana z upowszechnianiem sportu dzieci i młodzieży. W tym roku na realizację tego zadania przeznaczono rekordową kwotę 40 mln zł, która umożliwi wsparcie działalności ok. 3 700 klubów w całym kraju.

Program jest skierowany do klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, działających przez co najmniej 3 lata i prowadzących szkolenie sportowe dzieci i młodzieży do lat 18. O wsparcie z programu Klub mogą się starać podmioty, które przynajmniej od trzech lat prowadzą zarejestrowaną działalność sportową, a w poprzednim i bieżącym roku otrzymały maksymalnie 200 tys. zł dotacji ze środków publicznych.

Z pieniędzy MSiT można dofinansować wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizację obozów sportowych i zakup sprzętu sportowego. Na wynagrodzenia kluby jednosekcyjne mogą otrzymać do 6 tys. zł, a wielosekcyjne do 9 tys. zł. Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego lub organizacji obozu to odpowiednio 4 tys. zł i 6 tys. zł. Łącznie kluby jednosekcyjne mogą więc otrzymać 10 tys. zł, a wielosekcyjne 15 tys. zł. Wysokość dofinansowania nie może jednak przekroczyć 90 proc. całkowitych kosztów związanych z realizacją zadania.

Wnioski można składać do 8 maja 2018. Szczegóły dot. oferty znajdują się na stronie MSiT (link)