Minigranty dla drużyn i klubów kobiecych

Fundusz Feministyczny rozpoczął przyjmowanie wniosków w konkursie na finansowe minigranty. Organizacje i grupy nieformalne, a w tym także amatorskie drużyny piłkarskie oraz kluby piłkarstwa kobiecego, które swoją działalnością działają na rzecz praw kobiet w Polsce mogą ubiegać się o jednorazowe wsparcie finansowe. Maksymalna wysokość minigrantu to 4 400 złotych, a otrzymane wsparcie można przeznaczyć na dowolny cel swojej działalności. Fundusz powstał z myślą o wspieraniu grup feministycznych tworzonych przez kobiety. Wnioski można składać do 4 lutego 2018 roku.

Szczegóły na stronie internetowej www.femfund.pl