Zapisy na kurs sędziowski w Gorzowie

Kolegium Sędziów podokręgu gorzowsko-drezdenckiego w Lubuskim Związku Piłki Nożnej zaprasza kandydatki i kandydatów na sędziów piłki nożnej. Zgłoszenia wysyłać mailowo (dawid.kuraszkiewicz@gmail.com) do 10 stycznia. Zajęcia, które rozpoczną się w połowie stycznia będą odbywać się raz w tygodniu przez około trzy miesiące, zakończone zostaną egzaminami teoretycznymi i praktycznymi. Po pozytywnym zakończeniu kursu kandydat będzie mógł rozpocząć prowadzenie zawodów od rundy wiosennej 2017/2018.

Sędzią piłki nożnej może zostać każdy, kto ma minimum 16 lat i posiada dobrą ogólną sprawność fizyczną.

Szczegółowe informację są dostępne na www.gozpn.net.pl